Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

712/STNMT-KHTC
V/v đề nghị cấp kinh phí tài trợ đợt 3 cho công trình Bãi xử lý rác thải trung tâm huyện lỵ và các xã vùng lân cận huyện Mường Nhé
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Môi trường
Công văn
26/09/2017
26/09/2017
Số hiệu Trích yếu