Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

289/TTr-STNMT
Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất dự án đầu tư XD công trình: trụ sở quản lý thị trường số 8 huyện Mường Ảng, Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
26/09/2017
26/09/2017
Số hiệu Trích yếu