Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

5130/BTNMT-ĐCKS
V/v góp ý dự thảo quyết định của TTCP ban hành quy định Phương pháp xác định chi phí đánh giá tiềm năng ... thăm dò khoáng sản do nhà nước đã đầu tư
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Địa chất - Khoáng sản
Công văn
28/09/2017
28/09/2017
Số hiệu Trích yếu