Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1466/QĐ - UBND
Đoạn tuyến đường nối từ đường Võ Nguyên Giáp nối từ đường Võ Nguyên Giáp đến khu TĐC Noong Bua vào dự án đầu tư xây dựng công trình ...( đợt 39 )
UBND Thành phố Điện Biên Phủ
Quản lý đất đai
0
13/10/2017
13/10/2017
Số hiệu Trích yếu