Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1459/QĐ - UBND
Đường vành đai II (Nối tiếp khu TĐC Noong Bua thành phố Điện Biên Phủ với khu TĐC Pú Tửu thị trấn huyện Điện Biên) trên địa bàn bản Phiêng Bua phường Noong Bua (đợt 37) - đại lộ
UBND Thành phố Điện Biên Phủ
Quản lý đất đai
Quyết định
12/10/2017
12/10/2017
Số hiệu Trích yếu