Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

303/TTr-STNMT
Đề nghị thẩm định phương án bổ sung giá đất cụ thể tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu du lịch Him Lam giai đoạn II-thành phố Điện Biên Phủ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
18/10/2017
18/10/2017
Số hiệu Trích yếu