Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

305/TTr-STNMT
Đề nghị thẩm định phương án giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư tại lô NV14, NV15 thuộc khu trung tâm thị trấn Mường Ẳng, huyện Mường Ẳng
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
18/10/2017
18/10/2017
Số hiệu Trích yếu