Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

306/TTr-STNMT
Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất dự án đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng Khu A thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
24/10/2017
24/10/2017
Số hiệu Trích yếu