Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

308/TTr-STNMT
Đề nghị thẩm định bổ sung giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đấu tư xây dựng công trình Đường nội thị trục 27m và khu tái định cư thị trấn Mường Ẳng giai đoạn I, huyện Mường Ẳng
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
24/10/2017
24/10/2017
Số hiệu Trích yếu