Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

197/BC-TCTLN
Kết quả thẩm định điều chỉnh, bổ sung phương án tái định cư cho hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất và các đối tượng bị ảnh hưởng khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường vào khu TĐC Noong Bua
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Báo cáo
27/10/2017
27/10/2017
Số hiệu Trích yếu