Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

195/BC-TCTLN
Hạ tầng kỹ thuật khung khu trụ sở cơ quan, khung công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m trên địa bàn tổ dân phố 16, tổ dân phố 17, Phường Him Lam (Điểm tái định cư số 1, phường Him Lam) đợt 2
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Báo cáo
26/10/2017
26/10/2017
Số hiệu Trích yếu