Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

310/TTr-TCTLN
đoạn đường nối từ đường Võ Nguyên Giáp đến khu TĐC Noong Bua vào dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường vành đai II ( nối tiếp khu TĐC Noong Bua thành phố Điện Biên Phủ với khu TĐC Pú Tửu thị trấn huyện Điện Biên)... ( đợt 13 )
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
26/10/2017
26/10/2017
Số hiệu Trích yếu