Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

312/TTr-TCTLN
Đường từ ngã ba bệnh viện tỉnh đến ngã tư Tà Lèng (bổ sung hạng mục đoạn tuyến từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường ngã ba bệnh viện tỉnh đến ngã tư Tà Lèng)- đợt 7
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
27/10/2017
27/10/2017
Số hiệu Trích yếu