Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

316/TTr-STNMT
giao đất cho Ban quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên để xây dựng công trình : Trụ sở liên cơ tại địa bàn xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
30/10/2017
30/10/2017
Số hiệu Trích yếu