Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

317/TTr-STNMT
giao đất cho UBND phường Him Lam để xây dựng Nhà văn hóa bản Huổi Phạ tại địa bàn phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
30/10/2017
30/10/2017
Số hiệu Trích yếu