Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

987/QĐ-UBND
Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Đường dây 35KV kết nối mạch vòng giữa lộ 371E21.1 và 375 E21.2 Điện Biên
UBND tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Quyết định
27/10/2017
27/10/2017
Số hiệu Trích yếu