Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

997/QĐ-UBND
phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu A thị trấn Mường Chà huyện Mường Chà
UBND tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Quyết định
27/10/2017
27/10/2017
Số hiệu Trích yếu