Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

983/QĐ-UBND
phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Đô thị huyện lỵ huyện Mường Nhé đến năm 2025, định hướng phát triển đến năm 2035
UBND tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Quyết định
27/10/2017
27/10/2017
Số hiệu Trích yếu