Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

321/TTr-STNMT
Về việc phê duyệt PA cắm mốc giới hành lang bảo về hồ chứa thủy điện Nậm Mu 2 xã Mường Mùn, Huyện Tuần Giáo , tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Tài nguyên nước
Tờ trình
03/11/2017
03/11/2017
Số hiệu Trích yếu