Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1825/QĐ-UBND
phê duyệt PA giao đất cho các hộ dân thuộc PA sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển KT-XH đảm bảo quốc phòng - an ninh bản Mường Toong 8 xã Mường Toong huyện Mường Nhé
Quản lý đất đai
Quyết định
01/11/2017
01/11/2017
Số hiệu Trích yếu