Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

856/GM-STNMT
Phối hợp kiểm tra thực địa khu vực đề nghị khảo sát, lập đề án thăm dò khoáng sản đá ...xã Mường Luân, huyện ĐB Đông tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Địa chất - Khoáng sản
Công văn
08/11/2017
08/11/2017
Số hiệu Trích yếu