Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

215/BC-STNMT
Tình hình khai thực hiện dự án hạ tầng khung KT hạ tầng trụ sở cơ quan, khu công cộng, thu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Báo cáo
10/10/2017
10/10/2017
Số hiệu Trích yếu