Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

872/STNMT-ĐĐBĐ&VT
V.v báo cáo kết quả đo đạc thành lập bản đồ, lập hồ sơ giao đất, giao đất, cấp giấy chứng nhận ...388/KH-UBND ngày 20/02/2013 của UBND tỉnh
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám
Công văn
16/11/2017
16/11/2017
Số hiệu Trích yếu