Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

871/TB-STNMT
V/v công bố địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Môi trường
Thông báo
16/11/2017
16/11/2017
Số hiệu Trích yếu