Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

336/TTr-STNMT
V/v đề nghị phê duyệt PA giao đất, cấp GCNQSDĐ cho các hộ dân bản Mường Toong 10 xã Mường Toong huyện Mường Nhé tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
15/11/2017
15/11/2017
Số hiệu Trích yếu