Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

33/2017/TT-BTNMT
TT quy định chi tiết Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/1/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung ... thông tư hướng dân thi hành luật đất đai
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Quản lý đất đai
Thông tư
29/09/2017
05/12/2017
Số hiệu Trích yếu