Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

2096/QĐ-UBND
Điều chỉnh nội dung các quyết định số 2022/QĐ-UBND, 2033/QĐ-UBND, 2024/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND Thành phố
UBND Thành phố Điện Biên Phủ
Quản lý đất đai
Quyết định
12/12/2017
29/11/2017
Số hiệu Trích yếu