Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

17/QĐ-STNMT
Trưng tập viên chức làm nghiệp vụ tại Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở tài nguyên và Môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
31/01/2018
31/01/2018
Số hiệu Trích yếu