Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

40/HĐTĐ
Hợp đồng thuê đất của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
01/03/2018
01/03/2018
Số hiệu Trích yếu