Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

168/STNMT-VP
Xem xét tiếp tục hợp đồng hoặc chấm dứt hợp đồng lao động tại chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Công văn
06/03/2018
06/03/2018
Số hiệu Trích yếu