Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

71/HĐTĐ
Hợp đồng thuê đất Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
04/04/2018
04/04/2018
Số hiệu Trích yếu