Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

06/KH-TTCNTTTN&MT
V/v chuyển đổi vị trí làm việc đối với viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Công nghệ thông tin
Kế hoạch
11/04/2018
11/04/2018
Số hiệu Trích yếu