Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

75/BC-STNMT
Giải quyết kiến nghị của cử tri xã Na Ư huyện ĐB tại kỳ họp thứ - HĐND tỉnh khóa XIV
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Địa chất - Khoáng sản
Báo cáo
18/04/2018
18/04/2018
Số hiệu Trích yếu