Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

847/TNN-NM
V/v Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép khai thác sử dụng nước mặt cho công trình thủy điện Thác Trắng, tỉnh Điện Biên.
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tài nguyên nước
Công văn
26/04/2018
26/04/2018
Số hiệu Trích yếu