Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1170/ĐCKS-KS
V/v lấy ý kiến về hiện trạng quản lý rừng tự nhiên đối với khu vực thăm dò quặng chì kẽm Háng Trở tỉnh ĐB
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Địa chất - Khoáng sản
Công văn
08/05/2018
08/05/2018
Số hiệu Trích yếu