Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

407/STNMT-ĐĐBĐ&VT
V/v cung cấp tài liệu, hồ sơ bản đồ địa chính thị trấn Tuần Giáo năm 2004
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám
Công văn
01/06/2018
01/06/2018
Số hiệu Trích yếu