Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

451/STNMT-KS
V/v thực hiện nộp các nghĩa vụ tài chính có liên quan trong hoạt động khai thác khoáng sản
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Địa chất - Khoáng sản
Công văn
14/06/2018
14/06/2018
Số hiệu Trích yếu