Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

142/BC-STNMT
Tình hình cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Tài nguyên nước
Báo cáo
26/06/2018
26/06/2018
Số hiệu Trích yếu