Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

501/STNMT-TTr
V/v đề nghị thẩm định quy định V/v cưỡng chế thi hành quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Công văn
03/07/2018
03/07/2018
Số hiệu Trích yếu