Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

517/STNMT-QLĐĐ
V/v triển khai thực hiện thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án thủy điện Nậm Hóa 1
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
09/07/2018
09/07/2018
Số hiệu Trích yếu