Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

545/STNMT-QLĐĐ
V/v báo cáo trả lời nội dung chất vấn của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kỳ họp thứ 8
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
13/07/2018
13/07/2018
Số hiệu Trích yếu