Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

587/STNMT-VPĐKQSDĐ
V/v chấn chỉnh công công tác GCNQSD đất, QSH nhà ở va tài sản khắc gắn liền với đất
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
26/07/2018
26/07/2018
Số hiệu Trích yếu