Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

175/BC-STNMT
Kết quả kiểm tra xác minh việc khai thác khoáng sản trái phép khu vực bản Sư Lư 1 xã Na Son
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Địa chất - Khoáng sản
Báo cáo
26/07/2018
26/07/2018
Số hiệu Trích yếu