Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

600/STNMT-QLĐĐ
V/v phúc đáp văn số 712/UBND ngày 02/6/2018 và Văn bản số 752/UBND-TNMT ngày 9/7/2018 của UBND TPĐBP
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
27/07/2018
27/07/2018
Số hiệu Trích yếu