Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

125/QĐ-STNMT
V/v thành lập Hội đồng TĐ báo cáo đánh giá tác động MT: Thủy điện Huổi Chan 1, xã Mường Pồn huyện ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Môi trường
Quyết định
27/07/2018
27/07/2018
Số hiệu Trích yếu