Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

589/STNMT-ĐĐBĐ&VT
Về việc cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra hoạt động đo đạc và đồ năm 2018
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám
Công văn
26/07/2018
26/07/2018
Số hiệu Trích yếu