Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

618/STNMT-QLĐĐ
V/v xác định diện tích các lọai đất sử dụng để xây dựng dự án thủy điện Nậm Pồ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
08/08/2018
08/08/2018
Số hiệu Trích yếu