Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

129/QĐ-STNMT
V/v trưng tập cán hộ viên chức làm việc tại Văn phòng Sở tài nguyên và Môi trường: Trần Thị Mai
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
06/08/2018
06/08/2018
Số hiệu Trích yếu