Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

28/QĐ/ĐU
Thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Thành Trung trưởng phòng khoáng sản- đảng viên chi bộ Văn phòng Sở
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
16/08/2018
16/08/2018
Số hiệu Trích yếu