Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

216/TTr-STNMT
Tờ trình về việc thẩm định Thiết kế kỹ thuật- Dự toán kinh phí Điều chỉnh hạng mục xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Tủa Chùa
Kế hoạch - Tài chính
Tờ trình
29/08/2018
29/08/2018
Số hiệu Trích yếu